Oferta

Nasza oferta obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe.

  • terapia indywidualna dzieci wg zaleceń Metody Krakowskiej
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci
  • warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
  • zajęcia dodatkowe dla przedszkoli (Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania, ćwiczenia ogólnorozwojowe)
  • warsztaty specjalistyczne dla terapeutów
  • muzykoterapia – mamy nadzieję, że już wkrótce.
  • konsultacje z dietetykiem (wybiórczość jedzenia, ustalanie diety w różnych rodzajach niepełnosprawności, m.in. u dzieci z ASD, alergie i nietolerancje pokarmowe, pomoc w ułożeniu jadłospisu dla dziecka) – wizyty przez Skype.
  • diagnoza testami: SWM (badanie zagrożenia dysleksją), PEP-R, KORP.
  • zajęcia indywidualne z dziećmi przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu
  • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców

Zajęcia indywidualne odbywają się w domu u pacjenta :).