Nasi specjaliści

 KADRA SŁOWIKOWA

Nasz zespół tworzy kilka bardzo zaangażowanych i kochających swoją pracę osób:

ANNA WARDA – pedagog

ANNA    Ukończyłam studia magisterskie w zakresie Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jedną ze specjalizacji, jaka miałam przyjemność zgłębiać była animacja kultury. To pozwoliło mi szeroko spojrzeć na zagadnienie języka oraz miejsce człowieka w środowisku lokalnym. Dużą wagę przykładam do aktywizowania dzieci do podejmowania interakcji społecznych (również poprzez pedagogikę zabawy). Dodatkowo ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Piotrkowie Trybunalskim w klasie fletu poprzecznego. Ćwiczenia słuchowe zajmują więc ważne miejsce w zajęciach terapeutycznych, które prowadzę. Swoje umiejętności
i doświadczenie
mogłam rozwijać już w trakcje studiów -podczas praktyk
i wolontariatu w różnych placówkach pedagogicznych i opiekuńczych.

Na stałe współpracuję również ze Szkołą Podstawową w Babach udzielając konsultacji dla kadry pedagogicznej. Dodatkowo wspieram środowisko polonii kanadyjskiej w zakresie wychowania dzieci w warunkach dwujęzyczności.

Dodatkowo ukończyłam kursy i szkolenia:

 • Terapia neurobiologiczna – CMK Kraków
 • Symultaniczno ? Sekwencyjna Nauka Czytania – Neuroakademia
 • Umysł ponad nawykiem ? droga ku zdrowemu odżywianiu – Warszawa
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Początek drogi – CMK Kraków
 • Procedury postepowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją – Komenda Miejska Policji w Krakowie
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa – CMK Warszawa
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – CMK Kraków
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych ? usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – CMK Warszawa
 • Od jelit… do mózgu – znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej i diety eliminacyjnej u osób ze spektrum autyzmu – Instytut Mikroekologii Poznań
 • Wybiórczość jedzenia – wyzwanie dla logopedy – Dobra Kadra Warszawa
 • Polisensoryczne nauczanie matematyki – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Udział w konferencjach i seminariach:
 • II Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa „Piękno neurobiologii – Mózg wzrokowy w działaniu” Kraków 2015
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera” Puławy 2015
 • Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi Puławy 2015
 • Forum Autyzmu: Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju Poznań 2016
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Jak skutecznie wspierać rozwój mowy u dzieci – wyzwania stojące przed współczenym logopedą”  Warszawa 2017

 

JOANNA BYLINKA – STOCH – psycholog, specjalizująca się w rozwoju człowieka (zarówno dzieci, jak i dorosłych)

Asia 2    Postrzegam siebie przede wszystkim jako szczęśliwą osobę, mamę cudownej Miry i żonę wspaniałego Mężczyzny. Ukończyłam psychologię kliniczną. Jestem w trakcje studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mam spore doświadczenie w tym, co robię, ukończyłam liczne szkolenia i kursy, współpracowałam z wieloma świetnymi specjalistami. Uważam jednak, że najpełniej mogę poszerzać wiedzę i samoświadomość dzięki mojej rodzinie. Ogromną radość sprawia mi w życiu poznawanie, zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią – osobiście, czy poprzez pisanie.

Dodatkowo ukończyłam kursy i szkolenia:

 • szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym (wraz z superwizją w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center)
 • szkolenie w terapii systemowej rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (wraz z superwizją)
 • szkolenie z Porozumienia bez Przemocy, metody komunikacji Marshalla Rosenberga
 • szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania
 • warsztat z terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT z dr Ronaldem Burianem i  Annick Seys
 • szkolenie z Programu Simontona (program wsparcia pacjentów onkologicznych)
 • certyfikat coacha (Coaching Fundamentals Certificate) uzyskany w Noble Manhattan Coaching
 • w trakcie szkolenia Making Sense of Kids w The Neufeld Institute w Vancouver w Kanadzie

Publikacje:

 • Bylinka-Stoch, J. (2015). Dzieci i porno. GaGa, nr 56.
 • Bylinka-Stoch, J. (2015). „Poradnik pozytywnego odchudzania”, artykuły: „Superżywność”, „Co ułatwia zmianę diety?”, „Co w głowie, to na talerzu”, „Modne diety”, „10 sposobów na poprawę trawienia”, „Aplikacje. Tak czy nie?”. Zwierciadło, 01/2015.
 • Bylinka-Stoch, J. (2014). Batonik pod lupą. Czy twoje dziecko jest uzależnione od przetworzonego jedzenia? GaGa, nr 49.
 • Bylinka-Stoch, J., Parol, D. (2014), Nadwaga u dzieci – 11 porad dla rodziców. GaGa, nr 43.
 • Bylinka, J. (2014). Coaching zdrowia. GaGa, nr 39/40.
 • Bylinka, J. (2013). Żyj zdrowo, jedz kolorowo. GaGa, nr 35.
 • Bylinka, J. (2013). Projekt: zdrowe dziecko. GaGa, nr 32.
 • Bylinka, J. (2011). ?Trudności lekarza onkologa, czyli o zapobieganiu i radzeniu sobie ze stresem w pracy.? Onkologia w Praktyce Klinicznej.
 • Bylinka, J. (2011). ?Poradnik dla pacjentów onkologicznych?. Artykuł w ramach kampanii edukacyjnej na temat raka prostaty – Prostata na lata.
 • Bylinka, J. (2011). ?Psychologiczne aspekty endometriozy?. Zdrowie Kobiety. Magazyn Specjalistyczny Dla Lekarzy, 29, str. 20-22.
 • Zajenkowski, M., Bylinka, J. (2010). Wytrzymałość w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu a podzielność uwagi w warunkach o różnym stopniu stymulacji. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Kształcenie uczniów zdolnych edukacją XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Bylinka, J. (2009). Profil temperamentu i styl radzenia sobie ze stresem kobiet po przebytym poronieniu. Psychologia ? Etologia ? Genetyka, 20, str. 63-77.