Jak pomagamy

CZYM JEST METODA KRAKOWSKA?

Metoda Krakowska została opracowana przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej autorką jest prof. Jagoda Cieszyńska. Metoda opiera swoje założenia na terapii neurobiologicznej.
Metoda Krakowska zakłada całościową i systemową stymulację funkcji poznawczych w dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem jest pomoc dzieciom w przygotowaniu do nauki szkolnej. Oddziaływania terapeutyczne obejmują dzieci w tzw. normie rozwojowej, jak i te z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
Podstawą właściwie poprowadzonej terapii jest przeprowadzenie diagnozy rozwoju dziecka i odpowiednie dobranie ćwiczeń, w zależności od jego poziomu rozwoju oraz indywidualnych potrzeb. Integralnym elementem terapii jest Symultaniczno-Sekwencyjna Metoda Wczesnego Czytania, która umożliwia dzieciom czytanie ze zrozumieniem.

ZAŁOŻENIA:

? – budowanie systemu językowego i kompetencji językowych
? – programowanie języka
? – ćwiczenia ogólnorozwojowe
? – wczesna nauka czytania
? – zapobieganie i terapia dysleksji
? – stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
? – terapia funkcji wzrokowych i słuchowych
? – stymulacja zmysłów
? – stymulacja funkcji motorycznych (motoryki małej i dużej)
? – stymulacja pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia przez analogię, myślenia sytuacyjnego
? – diagnoza i stymulacja rozwoju społecznego
? – stymulacja zabawy
? – diagnoza dominacji stronnej

DLA KOGO?

Z ćwiczeń Metodą Krakowską mogą korzystać dzieci w normie rozwojowej w celu rozwijania kompetencji szkolnych, społecznych i komunikacyjnych oraz funkcji poznawczych. Zajęcia doskonale przygotowują do podjęcia nauki szkolnej. Wczesne opanowanie umiejętności czytania pozwala dzieciom lepiej radzić sobie w szkole. Zdecydowanie podnosi również samoocenę, zwiększa zasób słownictwa oraz wpływa na umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Jest to również szeroka profilaktyka zaburzeń dyslektycznych.

Metoda Krakowska kierowana jest w szczególności do dzieci ze stwierdzonym zaburzeniem rozwojowym lub z grupy ryzyka.
Jakie zaburzenia obejmuje terapia?
? – autyzm, spektrum autyzmu,
? – Zespół Aspergera,
? – dysleksja,
? – niezakończony rozwój mowy oraz opóźniony rozwój mowy,
? – zespół Downa,
? – opóźniony rozwój mowy,
? – porażenie mózgowe,
– niepełnosprawność intelektualna,
? – wady wymowy
– problemy komunikacyjne.

POLECANA LITERATURA:
– „Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci” – Jagoda Cieszyńska
– „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska” – Jagoda Cieszyńska
– „Metody wywoływania głosek” – Jagoda Cieszyńska
– „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z Zespołem Aspergera” – Marta Korendo
– „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia” – Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo
– „Cyfrowa demencja” – Manfred Spitzer